Nowy koszyk 0 PLN

Siarka granulowana 1 kg Stanlab

Przeglądasz ofertę archiwalną
5,99 PLN
brutto
4,87 PLN
netto
 • Podatek VAT
  23%
 • Waga
  1,067kg
 • Opis towaru
 • Cechy towaru
 • Towary powiązane

Opis towaru

Siarka granulowana

Synonimy 

brak

Wzór chemiczny 

S

 Masa molowa 

32,06

Numer CAS 

7704-34-9

Numer WE 

231-722-6

Zastosowanie 

surowiec w przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym,
m.in. przy produkcji nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, 
wulkanizacji, do dezynfekcji narzędzi i pomieszczeń

Właściowości 

Forma: ciało stałe
Kolor: jasnożółty
Zapach: słaby charakterystyczny
pH: 6,5 ( 100 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: 112,8ºC
Temperatura wrzenia: 444,6ºC
Temperatura samozapłonu: 215°C
Temperatura zapłonu: 168 - 207ºC
Granice wybuchowości: 20 ± 1,2 g/cm3 (dolna granica, obłok pyłu)
Prężność par: 133,3 Pa (w 183°C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 ( w 20°C)
Gęstośc nasypowa: 1200-1350 kg/m3 (siarka granulowana)
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w disiarczku węgla, 
chloroformie, benzenie, toluenie.

 

 

Cechy towaru

 • Podatek VAT
  23%
 • Waga
  1,067kg