Filtracja Towarów w kategorii: 38

Filtracja inaczej zwana sączeniem jest metodą polegającą na oddzieleniu substancji stałych od cieczy i gazów. Oddzielenie odbywa się poprzez mechaniczne zatrzymanie ciał stałych na porowatych barierach zwanych filtrami. Filtracja może przebiegać w sposób naturalny, niewymuszony lub pod wpływem oddziaływania ciśnienia z urządzenia zewnętrznego. Do materiałów filtracyjnych zaliczamy sączki, bibuły, gilzy, filtry membranowe, filtry strzykawkowe. Do urządzeń filtrujących zaliczamy natomiast pompy próżniowe, różne zestawy filtracyjne oraz akcesoria wchodzące w ich skład: kolby próżniowe, lejki, klamry, korki czy węże.

Cena

Producent

Dostępność

Ocena

pozostałe