Substancje organiczne Towarów w kategorii: 40

Chemia organiczna zwana jest inaczej „chemią węgla”. Określenie to może jednak budzić pewne nieporozumienia, albowiem istnieje wiele związków węgla, które klasyfikuje się jako związki nieorganiczne. Są to np. cyjanowodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla, czy kwas węglowy. Związki te nie spełniają jednak kluczowego kryterium przy definiowaniu związków organicznych, mianowicie nie posiadają wiązań węglowo-wodorowych. Wiązania te występują powszechnie w świecie chemii organicznej, w organizmach żywych oraz ich szczątkach; alkoholach, fenolach, aldehydach, ketonach, kwasach karboksylowych, tłuszczach, białkach i wielu innych. Znajdziecie tutaj Państwo również  substancje wskaźnikowe powszechnie stosowane w laboratoriach – fenoloftaleinę czy oranż metylowy, alkohole i formalinę używane do dezynfekcji i konserwacji prób biologicznych.

Cena

Producent

Dostępność

Ocena

pozostałe