Roztwory buforowe Towarów w kategorii: 2

Roztwory buforowe to mieszaniny odpowiednich substancji, które posiadają specjalne właściwości pozwalające na balansowanie odczynu pH. Mieszanina buforowa zawiera zazwyczaj w swoim składzie słaby kwas oraz sole tego kwasu powstałe podczas reakcji z mocną zasadą. Bufory w praktyce laboratoryjnej znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy utrzymać stałe pH. Stosowane są w do utrzymywania stałego pH podłoża w hodowli mikroorganizmów, przy pracy z enzymami i białkami, a także do wyrównywania pH środowiska w którym przeprowadzamy reakcje chemiczne. Bufory użyteczne są również przy kalibrowaniu pH-metrów, w medycynie (wiele płynów ustrojowych w organizmie ma charakter buforów) i galwanotechnice.

Producent

Dostępność

Ocena

pozostałe