Pierwiastki chemiczne Towarów w kategorii: 4

Pierwiastki chemiczne to substancje, które składają się z atomów posiadających tę samą ilość protonów w jądrze. Niemalże cała materia zbudowana jest z pierwiastków w stanie wolnym, w formie mieszanin lub związków chemicznych.  Pierwiastki dzieli się na metale, półmetale i niemetale. Mogą one w zależności od swoich właściwości służyć do różnych celów w pracy laboratoryjnej. Pierwiastki w stanie wolnym w warunkach laboratoryjnych wykorzystywane są do syntezy związków chemicznych – zarówno organicznych, jak i nieorganicznych, lub jako katalizatory reakcji itp.

Cena

Producent

Dostępność

Ocena

pozostałe