Prawo do odstąpienia od umowy Data aktualizacji 2016-02-28 22:23:00

Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru) Klienci Sklepu będący Konsumentami mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skorzystania z wskazanego w ust. 1 prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić na swój koszt nieużywany, niezniszczony towar do Sklepu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do sklepu za pobraniem. Wraz ze zwracanym towarem Klient ma obowiązek odesłać produkty, których otrzymanie było uwarunkowane kupnem zwracanego towaru. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,