BioBlog

Wykonanie preparatów mejotycznych

Data dodania:

Mejoza jest procesem komórowym, w którym w następstwie licznych przemian biochemicznych, genetycznych, fizjologicznych i morfologicznych powstają cztery komórki o zróżnicowanej zawartosci genowej. Mejoza jest procesem typowym dla organizmów eukariotycznych rozmnażających się drogą płciową. Podziały mejotyczne u roślin przebiegają w komórkach pyłkowych pręcików prowadząc do wytworzenia ziaren pyłku oraz w zalążkach prowadząc do powstania woreczka zalążkowego. Podziały mejotyczne u zwierząt od ...

Więcej