BioBlog

Czynniki wywołujące mutacje genetyczne

Data dodania:

Mutacje według definicji to nagłe, trwałe i dziedziczne zmiany informacji genetycznej. Osobniki, w których doszło do zmiany genotypu nazywamy mutantami. Mutacje zależnie czy zachodzą w obszarze kodującym czy niekodującym mogą być szkodliwe, obojętne lub nawet korzystne dla organizmu. Skutki powstałych mutacji zależą od wielu czynników: rodzaju mutacji, miejsca którego dotyczą czy nawet momentu, w którym mutacja nastapiła.  Czynniki wywołujące mutacje mogą uszkadzać DNA lub całe chrom ...

Więcej