BioBlog

Wirowanie oraz podstawy użytkowania wirówek laboratoryjnych

Data dodania:

Wirowanie to proces fizyczny stosowany szeroko stosowany w analizach fizycznych i chemicznych, biochemii, biologii komórkowej i molekularnej, laboratoriach klinicznych oraz centrach krwiodawstwa. Wirowanie służy do rozdzielenia składników mieszaniny o różnej gęstości (mogą być to zarówno ciecze o różnych gęstościach, jak i mieszanina płynu i ciał stałych). Do wirowania wykorzystywane jest działanie siły odśrodkowej, która wielokrotnie przewyższa działanie sił grawitacyjnych (G). Jest to sweg ...

Więcej