BioBlog

Klasy czystości substancji chemicznych

Data dodania:

Substancje chemiczne dostępne na rynku różnią się między sobą wieloma właściwościami. Producenci dostarczają nam produkty o różnej jakości i parametrach fizycznych i chemicznych w zależności od ich przeznaczenia. Jeden związek chemiczny może występować w formie roztworu, zawiesiny, granulatu bądź proszku. Odczynnik chemiczny może być sprzedawany w formie roztworu w całej gamie stężeń lub w stanie czystym. Określenie „czysty” nie oznacza jednak, że dostajemy produkt, w którego składzie 100 pr ...

Więcej

Piktogramy ostrzegawcze substancji chemicznych

Data dodania:

W celu zapewniania bezpieczeństwa podczas pracy z substancjami chemicznymi zostały opracowane odpowiednie wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), które określają ich znaczenie. Zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami symbole takie należy umieszczać na opakowaniach z substancjami i preparatami niebezpiecznymi. Rolą piktogramów jest informowanie z jakimi niebezpieczeństwami możemy się spotkać podczas pracy z daną substancją chemiczną. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowa ...

Więcej