BioBlog

BioSpace List do Świętego Mikołaja

Data dodania:

Regulamin Konkursu „BioSpace List do Świętego Mikołaja” zwany dalej „Regulaminem”  § 1.  [Organizator] Organizatorem Konkursu „BioSpace List do Świętego Mikołaja” (dalej „Konkurs”) jest BioSpace z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Naramowickiej 135, NIP: 786 162 57 80 (dalej: „Organizator”).  Nagrody w Konkursie zapewnia BioSpace z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 135, NIP: 786 162 57 80 (dalej „Fundator”).  Organizator oświadcza, że Konkurs ...

Więcej

Wirowanie oraz podstawy użytkowania wirówek laboratoryjnych

Data dodania:

Wirowanie to proces fizyczny stosowany szeroko stosowany w analizach fizycznych i chemicznych, biochemii, biologii komórkowej i molekularnej, laboratoriach klinicznych oraz centrach krwiodawstwa. Wirowanie służy do rozdzielenia składników mieszaniny o różnej gęstości (mogą być to zarówno ciecze o różnych gęstościach, jak i mieszanina płynu i ciał stałych). Do wirowania wykorzystywane jest działanie siły odśrodkowej, która wielokrotnie przewyższa działanie sił grawitacyjnych (G). Jest to sweg ...

Więcej

Probówki Ependorf

Data dodania:

Probówki Eppendorfa, zwane potocznie eppendorfkami lub eppendorfówkami są używane powszechnie w różnych dziedzinach biologii. Ich nazwa pochodzi od nazwy firmy Eppendorf, która jako pierwsza wprowadziła ten produkt na rynek. Obecnie ten rodzaj probówek upowszechnił się i produkowany jest przez wiele firm według określonych standardów. Choć eppendorfy początkowo używane były głównie w laboratoriach zajmujących się biologią molekularną i biochemią (są one bowiem przystosowane swą budową i rozm ...

Więcej

Mikrobiolog artystą? Czyli jak wykorzystać mikroorganizmy do stworzenia dzieła sztuki.

Data dodania:

Mikrobiologia nieodłącznie kojarzy się nam z hodowlami mikroorganizmów na okrągłych szalkach Petriego. Wiele z nich, czy to za sprawą naturalnie występujących substancji, bądź specjalnych wybarwiających podłoży mikrobiologicznych możemy obserwować w postaci barwnych mufek – kolonii bakterii lub grzybów. Bakteria ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa przybiera piękny zielononiebieski kolor za sprawą wytwarzanych barwników piocyjaniny, fluorosceiny. Niektóre szczepy pałeczki krwawej Serratia m ...

Więcej

Szalki Petriego – rodzaje i zastosowanie w praktyce laboratoryjnej

Data dodania:

Szalki albo inaczej płytki Petriego to naczynia stosowane w praktyce laboratoryjnej, które zostały zaprojektowane pod koniec XIX wieku przez współpracownika wybitnego bakteriologa Roberta Kocha – Juliusa Richarda Petri w celu usprawnienia pracy przy kulturach mikrobiologicznych. Współcześnie stały się one jednym z podstawowych naczyń na wyposażeniu laboratoriów, a ich zastosowanie znacznie wybiega poza mikrobiologię. Jest to okrągłe, zazwyczaj przezroczyste naczynie o płaskim dnie i niskich, ...

Więcej

pH-metry Testo - pierwszy wybór w branżach spożywczych i farmaceutycznych

Data dodania:

Biorąc pod uwagę zakres produkowanych modeli pH-metrów, pozornie Testo nie wygląda zbyt okazale na tle producentów, specjalizujących się wyłącznie w analityce chemicznej. Okazuje się jednak, że decydującą o potencjale nie zawsze jest ilość, a specyfika, użyteczność i wysoka jakość. Firma Testo oferuje 3 modele, których zakres stosowania jest bardzo szeroki, można powiedzieć uniwersalny, przy czym istotną aplikacją jest branża spożywcza oraz farmaceutyczna. Dlatego też pH-metry Testo spe ...

Więcej

Klasy czystości substancji chemicznych

Data dodania:

Substancje chemiczne dostępne na rynku różnią się między sobą wieloma właściwościami. Producenci dostarczają nam produkty o różnej jakości i parametrach fizycznych i chemicznych w zależności od ich przeznaczenia. Jeden związek chemiczny może występować w formie roztworu, zawiesiny, granulatu bądź proszku. Odczynnik chemiczny może być sprzedawany w formie roztworu w całej gamie stężeń lub w stanie czystym. Określenie „czysty” nie oznacza jednak, że dostajemy produkt, w którego składzie 100 pr ...

Więcej

Kalibracja, wzorcowanie i adiustacja urządzeń pomiarowych Testo

Data dodania:

Kalibracja, wzorcowanie i adiustacja – co to jest, na czym polega i kto może to wykonać? Opierając się na „Międzynarodowym słowniku metrologii” PKN-ISO/IEC Guide 99, postaramy się wyjaśnić wątpliwości z tym związane. Wzorcowanie = kalibracja - działanie, które w określonych warunkach ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami. A zatem, laboratorium ...

Więcej

Rośliny GMO - Czyli organizmy modyfikowane genetycznie

Data dodania:

Rośliny GMO, organizmy modyfikowane genetycznie czy po prostu w skórcie GMO często wzbudzają w nas negatywne emocje i z gruntu przyjmijemy, że jest to fanaberia szalonych naukowców, która musi nam zaszkodzić. Czy nasze zdanie jest poparte merytoryczna wiedzą, czy też wyrobiliśmy je na podstawie ogólno dostępnych memów ukazujących dziwnie połączone w programach komputerowych części różnych roślin czy też organizmy z powbijanymi strzykawkami do których pompuje się różne środki chemiczne?& ...

Więcej

GMO - sposoby modyfikacji roślin

Data dodania:

Rośliny transgeniczne są roślinami, których genom został zmieniony w taki sposób, że zawiera w swojej strukturze gen pochodzący z innego organizmu. Istnieje wiele metod transformacji czyli wprowadzania DNA do organizmów. Transformacja genetyczna przeprowadzana jest w warunkach kultur in vitro i możemy podzielić ją na bezpośrednią i pośrednią.  Do najważniejszych metod bezpośrednich transformacji genetycznej należą: Mikroiniekcja - wyizolowany DNA wprowadza się be ...

Więcej

Czynniki wywołujące mutacje genetyczne

Data dodania:

Mutacje według definicji to nagłe, trwałe i dziedziczne zmiany informacji genetycznej. Osobniki, w których doszło do zmiany genotypu nazywamy mutantami. Mutacje zależnie czy zachodzą w obszarze kodującym czy niekodującym mogą być szkodliwe, obojętne lub nawet korzystne dla organizmu. Skutki powstałych mutacji zależą od wielu czynników: rodzaju mutacji, miejsca którego dotyczą czy nawet momentu, w którym mutacja nastapiła.  Czynniki wywołujące mutacje mogą uszkadzać DNA lub całe chrom ...

Więcej

Wykonanie preparatów mejotycznych

Data dodania:

Mejoza jest procesem komórowym, w którym w następstwie licznych przemian biochemicznych, genetycznych, fizjologicznych i morfologicznych powstają cztery komórki o zróżnicowanej zawartosci genowej. Mejoza jest procesem typowym dla organizmów eukariotycznych rozmnażających się drogą płciową. Podziały mejotyczne u roślin przebiegają w komórkach pyłkowych pręcików prowadząc do wytworzenia ziaren pyłku oraz w zalążkach prowadząc do powstania woreczka zalążkowego. Podziały mejotyczne u zwierząt od ...

Więcej