Blog

Klasy czystości substancji chemicznych

Data dodania:

  Substancje chemiczne dostępne na rynku różnią się między sobą wieloma właściwościami. Producenci dostarczają nam produktów o różnej jakości i parametrach fizycznych i chemicznych w zależności od ich przeznaczenia. Jeden związek chemiczny może występować w formie roztworu, zawiesiny, granulatu bądź proszku. Odczynnik może być sprzedawany w formie roztworu w całej gamie stężeń lub w stanie czystym. Określenie „czysty” nie oznacza jednak, że dostajemy produkt, w którego składzie 100 p ...

Więcej

Kalibracja, wzorcowanie a adiustacja na przykładzie urządzeń pomiarowych Testo

Data dodania:

Kalibracja, wzorcowanie a adiustacja – co to jest, na czym polega i kto może to wykonać? Opierając się na „Międzynarodowym słowniku metrologii” PKN-ISO/IEC Guide 99, postaramy się wyjaśnić wątpliwości z tym związane. Wzorcowanie = kalibracja - działanie, które w określonych warunkach ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami. A zatem, laboratorium ...

Więcej

Rośliny GMO - Czyli organizmy modyfikowane genetycznie

Data dodania:

Rośliny GMO, organizmy modyfikowane genetycznie czy po prostu w skórcie GMO często wzbudzają w nas negatywne emocje i z gruntu przyjmijemy, że jest to fanaberia szalonych naukowców, która musi nam zaszkodzić. Czy nasze zdanie jest poparte merytoryczna wiedzą, czy też wyrobiliśmy je na podstawie ogólno dostępnych memów ukazujących dziwnie połączone w programach komputerowych części różnych roślin czy też organizmy z powbijanymi strzykawkami do których pompuje się różne środki chemiczne?& ...

Więcej

GMO - sposoby modyfikacji roślin

Data dodania:

Rośliny transgeniczne są roślinami, których genom został zmieniony w taki sposób, że zawiera w swojej strukturze gen pochodzący z innego organizmu. Istnieje wiele metod transformacji czyli wprowadzania DNA do organizmów. Transformacja genetyczna przeprowadzana jest w warunkach kultur in vitro i możemy podzielić ją na bezpośrednią i pośrednią.  Do najważniejszych metod bezpośrednich transformacji genetycznej należą: Mikroiniekcja - wyizolowany DNA wprowadza się be ...

Więcej

Czynniki wywołujące mutacje genetyczne

Data dodania:

Mutacje według definicji to nagłe, trwałe i dziedziczne zmiany informacji genetycznej. Osobniki, w których doszło do zmiany genotypu nazywamy mutantami. Mutacje zależnie czy zachodzą w obszarze kodującym czy niekodującym mogą być szkodliwe, obojętne lub nawet korzystne dla organizmu. Skutki powstałych mutacji zależą od wielu czynników: rodzaju mutacji, miejsca którego dotyczą czy nawet momentu, w którym mutacja nastapiła.  Czynniki wywołujące mutacje mogą uszkadzać DNA lub całe chrom ...

Więcej

Wykonanie preparatów mejotycznych

Data dodania:

Mejoza jest procesem komórowym, w którym w następstwie licznych przemian biochemicznych, genetycznych, fizjologicznych i morfologicznych powstają cztery komórki o zróżnicowanej zawartosci genowej. Mejoza jest procesem typowym dla organizmów eukariotycznych rozmnażających się drogą płciową. Podziały mejotyczne u roślin przebiegają w komórkach pyłkowych pręcików prowadząc do wytworzenia ziaren pyłku oraz w zalążkach prowadząc do powstania woreczka zalążkowego. Podziały mejotyczne u zwierząt od ...

Więcej

Metody badania chromosomów komórek zwierzęcych i ludzkich

Data dodania:

W celu wydobycia z komórek chromosomów preparowana jest każda komórka z hodowli lub też każda komórka tkanki pobranej z żywego organizmu, która aktualnie znajduje się w trakcie podziału mitotycznego czy mejotycznego. Chromosomy wydobywane z komórki powinny pod koniec preparowania leżeć obok siebie nie zatracając jednocześnie układu charakterystycznego dla płytki metafazowej. Nie powinny również zachodzić na siebie. Rezultaty takie można osiągnąć stosując: namnażanie komórek w hodowl ...

Więcej

Jak tworzyć preparaty mikroskopowe - Metody badań chromosomów roślin

Data dodania:

W celu obserwacji podziałów jądra komórkowego roślin należy wykonać preparaty rozgniatane. Uzyskuje się w ten sposób preparat z całymi nieuszkodzonymi komórkami. Zastosowanie takiego rozwiązanie daje nam pewność, że wszystkie chromosomy pozostały wewnątrz komórki i w łatwy sposób można je policzyć. Dobrze wykonany preparat do obserwacji mitozy powinien zawierać dużą ilość płytek metafazowych, w których chromosomy są bardzo dobrze widoczne. Procedura wykonania preparatów obejmuje następują ...

Więcej

Drosophila melanogaster czyli muszka owocowa z rodziny wywilżnowatych jako obiekt badań genetycznych

Data dodania:

Drosophila melanogaster zwana również muszką owocową, octówką, karłówką lub po prostu drozofila jest organizmem modelowym powszechnie wykorzystywanym przez naukowców do badań genetycznych. Do podstawowyh cech wpływających na wybór D. melanogaster jako organizm modeowy należą: mała liczba chromosomów - 2n = 8 rozdzielnopłciowość wyraźny dymorfizm płciowy posiada chromosomy płci, co umożliwia badanie dziedziczenia cech sprzężonych z płcią łatwość w hodowli (temperatura op ...

Więcej

Piktogramy ostrzegawcze substancji chemicznych

Data dodania:

W celu zapewniania bezpieczeństwa podczas pracy z substancjami chemicznymi zostały opracowane odpowiednie wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), które określają ich znaczenie. Zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami symbole takie należy umieszczać na opakowaniach z substancjami i preparatami niebezpiecznymi. Rolą piktogramów jest informowanie z jakimi niebezpieczeństwami możemy się spotkać podczas pracy z daną substancją chemiczną. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowa ...

Więcej

Zasady pracy w laboratorium biologiczno-chemicznym

Data dodania:

Zasady pracy w laboratorium biologiczno-chemicznym   Co prawda praca w laboratorium, wykonywanie eksperymentów, odkrywanie nowych zjawisk przynosi wiele satysfakcji i przyjemności należy jednak podczas tych czynności zwrócić szczególną uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Chociaż doświadczonym pracownikom laboratoriów poniżej przedstawione zasady wydawać się mogą naturalne i podczas wykonywania codziennych czynności nie muszą już poświęcać uwagi i skupienia n ...

Więcej

Właściwości szkła laboratoryjnego

Data dodania:

Szklany sprzęt laboratoryjny jest wykonywany głównie z dwóch rodzajów szkła: sodowo-wapniowego oraz borokrzemowego. Szkło sodowo-wapniowe: Ten rodzaj szkła charakteryzuje się niską odpornością na nagłe zmiany temperatury i wykonywane są z niego głównie produkty nie wymagające kontaktu z wysoką temperaturą oraz substancjami agresywnymi. Szkło borokrzemowe: Ten rodzaj szkła wykazuje bardzo dobre właściwości chemiczne oraz fizyczne dzięki czemu jest powszechnie wykorzystywane d ...

Więcej